Webb

Att ha en egen webbplats, framför allt om man är ett litet företag eller organisation, har med tiden blivit allt viktigare. Somliga förlitar sig enbart på att använda Facebook för sin företagsnärvaro vilket på många sätt är enkelt och praktiskt, men det medför två saker som det är viktigt att du som företagare är medveten om.

  • En obefintlig egen profil. På Facebook ser allting ut som på Facebook vare sig du vill eller inte. Det finns många praktiska funktioner och det är gratis, men ditt företags särprägel försvinner och du blir bara en i mängden. Vill du visa upp din unika profil genom att se ut som alla andra?
  • Du sitter i Facebooks knä. Om de genomför förändringar som omfattar funktionalitet, regler eller exponering finns inget du kan göra annat än att acceptera.

Med en egen hemsida får du en egen närvaro och en egen plats på internet där du bestämmer. Det betyder inte att Facebook behöver avskrivas helt, tvärtom går det att i olika omfattning låta en egen webbplats och sociala medier samarbeta så att du får det bästa från bägge världar – en egen närvaro på internet med möjlighet att utnyttja Facebooks, Twitters eller Instagrams funktionalitet.

Använd din webbplats för information, och sociala nätverk som Facebook, Twitter, Instagram et cetera för att kommunikation.

Enkelt men levande

Det finns en strategi, eller snarare brist på strategi, som i det närmaste garanterar ett misslyckande om man inte är van vid webbplatser. Det första steget mot avgrunden är att satsa storslaget med mängder av funktioner, gärna avancerade speciallösningar (för nu ska det SATSAS). Det leder nästan ofelbart till att det blir en webbplats som blir trasslig att underhålla och avancerad att arbeta med när man skapar innehåll. Det resulterar i nästa steg, nämligen en webbplats som inte underhålls tekniskt och ingen orkar skapa innehåll till den. Då hade det bokstavligt talat varit bättre att inte göra något alls.

En webbplats måste vara levande, det går inte att skapa en webbplats och sedan glömma bort den några år. Det behöver inte hända mycket hela tiden, men den får inte hamna i koma.

Det viktiga är att börja genomtänkt men enkelt, så att webbplatsen inte blir en börda. När man sedan märker vad man vill ha och behöver, då bygger vi ut och eventuellt drar ifrån steg för steg tills du har var du behöver för tillfället.

Det finns ett engelskt uttryck, eller egentligen en förkortning, för det här sättet att arbeta, och det är KISS vilket står för Keep It Simple, Stupid. Personligen föredrar jag försvenskningen TID – Trassla Inte, Dumskalle. För det är precis vad det handlar om. Goda intentioner och storslagna visioner till trots, om det är trassligt att göra något kommer det inte att hända någonting alls. Så de till att hålla det enkelt och trassla inte, dumskalle.

En egen plats på internet

Shin-ken Medias uppgift är att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att få en egen webbplats, och det ska göras med inte mindre än två grundpelare:

  • Webbplatsen ska vara så enkel att sköta, både innehållsmässigt och tekniskt, att ”vanligt folk” ska kunna ta hand om princip allt. Inga trassliga funktioner, konstiga speciallösningar eller hemmahack, utan enkelt och okomplicerat.
  • Kostnaden ska inte vara ett hinder. Gratis kan det aldrig bli, men genom att lägga det tekniska på en lagom nivå ska det vara möjligt även för föreningar och organisationer med en begränsad budget att komma ut på internet.

Shin-ken Media kan hjälpa till hela vägen från att skaffa webbhotell och tillsammans bestämma vad som ska finnas på hemsidan, tills att webbplatsen publiceras. Systemet som används heter WordPress och är ett genomarbetat och flexibelt CMS (Content Management System) som används på miljontals webbplatser över hela världen.

Tre olika lösningar

Shin-ken Media erbjuder i grunden tre olika lösningar när det handlar om webbplatser.

  1. Produktion av webbplatsen fram till publiceringen. Då lämnar jag över nycklarna till den eller de som ska använda webbplatsen och arbetet är klart.
  2. I grunden samma paket 1 men i samband med publiceringen övergår utvecklingsarbetet till ett löpande avtal där Shin-ken Media för en månadskostnad tar hand om underhåll och tekniska uppdateringar av webbplatsen.
  3. Samma som paket 2 men Shin-ken Media hjälper även till med att ta emot, bearbeta och publicera redaktionellt material på webbplatsen.